E. du Perron
aan
A.A.M. Stols

Gistoux, vermoedelijk 25 oktober 1929

Gistoux, Vrijdag.

 

Beste Sander,

Met genoegen hoorde ik gisteren op het bureau dat de operatie van Greet - ofschoon zeer pijnlijk - zeer bevredigend is afgeloopen en dat het nu weer een beetje gaat. Laten we hopen dat al het beroerde nu tenminste achter den rug is! Wanneer mogen Simone en ik je spruit komen bewonderen? Ook Jany zou graag de nieuwe Eva zien.

Vanmorgen kreeg ik bericht van Henri Mayer over die autobiografie van Douglas. De uitgever is Martin Seeker; de prijs 21 sh. Wil je 1 ex. voor mij bestellen? bij voorbaat dank.

Van Ch. hoorde ik dat de Pouchkine720 succes heeft. Ik hoop dat het zoo doorgaat; het geld dat ik ervoor krijg wil ik in een nieuwe editie met jou steken, als jij het ook wilt, en desnoods er wat bij doen. - Wat denk je ervan om samen Devenir uit te geven van Roger Martin du Gard? of anders een Gide die te krijgen is?

Ik ga overigens bijna zeker 3 Nov. a.s. voor langen tijd op reis.

Tot ziens! Steeds je

Eddy

 

Hartelijke groeten en beste wenschen voor Greet, ook van mijn moeder en Simone.

720De door DP voor Stols verzorgde uitgave van Les récits de feu Ivan Pétrovitch Bielkine (Maestricht etc. 1930).
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie